Rozmístit sadbu podél pole, ať se potom nenaběháme.